โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 954 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                        ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารยื่นใบสมัครได้ที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร  ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ 053-723979 ต่อ 1224 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. ประกาศ เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2. ใบสมัคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา