โลโก้เว็บไซต์ 2021-12-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-12-20

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20  ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายรณชัย  จิตรวิเศษ   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  และ นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง หารือในการเป็นส่วนสนับสนุนงานด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก            &nbs... >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา น้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พลิกโฉมอัตลักษณ์พื้นที่พิษณุโลกเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม
จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ลงพื้นที่ถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหารเขตพื้นที่ หัวหน้าหลักสูตร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 16209 อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มทร. ล้านนา พิษณุโลก ต. บ้านกร... >> อ่านต่อ


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว                         ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารยื่นใบสมัครได้ที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร  ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2564 ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา