โลโก้เว็บไซต์ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 590 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 ตามกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา