โลโก้เว็บไซต์ 2021-05-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-05-14

ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๒๐๑๙) ตำบลทรายขาว
ศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                    วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ พร้อมด้วยนางสาวปิยะดา ครูบา หัวหน้างานกิจการนักศึกษา นายภาณุพงษ์  ราชคมน์ หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๒๐๑๙) ตำบลทรายขาว เพื่อหารือแนวทางการป้องกันเฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งในเขตตำบลทรายขาวได้มีการแพร่ระบาดของโรคระลอกใหม่ มีจำนวนเพิ่มเสูงขึ้นและมีแนวโน้มของการพบผู... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา