โลโก้เว็บไซต์ 2021-05-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-05-14

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
ศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 ตามกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน >> อ่านต่อ


ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๒๐๑๙) ตำบลทรายขาว
ศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                    วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ พร้อมด้วยนางสาวปิยะดา ครูบา หัวหน้างานกิจการนักศึกษา นายภาณุพงษ์  ราชคมน์ หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๒๐๑๙) ตำบลทรายขาว เพื่อหารือแนวทางการป้องกันเฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งในเขตตำบลทรายขาวได้มีการแพร่ระบาดของโรคระลอกใหม่ มีจำนวนเพิ่มเสูงขึ้นและมีแนวโน้มของการพบผู... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา