โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กันยายน 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 28 กันยายน 2564 อาจารย์อนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์เป็นตัวแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนจังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมเชียงรายแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ให้ความสนับสนุนบุคลากรช่วยเหลือในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ลานชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา