โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
                วันที่ 28 กันยายน 2564 อาจารย์อนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์เป็นตัวแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ารับมอบโล่ประกาศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา