โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์คุณธรรมจับมือมทร.ล้านนา เชียงราย  ถอดความสำเร็จเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม ชูโมเดล 6 ส. - 4 ย. ขยายเครือข่ายคุณธรรมทั่วเมืองเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศูนย์คุณธรรมจับมือมทร.ล้านนา เชียงราย ถอดความสำเร็จเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม ชูโมเดล 6 ส. - 4 ย. ขยายเครือข่ายคุณธรรมทั่วเมืองเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายศูนย์คุณธรรมจับมือมทร.ล้านนา เชียงราย ถอดความสำเร็จเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม ชูโมเดล 6 ส. - 4 ย. ขยายเครือข่ายคุณธรรมทั่วเมืองเชียงราย
                        ศูนย์คุณธรรม จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา