โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย ให้ความรู้เรื่อง  แสง UV-C ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิด 2019 พร้อมทั้งมอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ รร.อบต.ทรายขาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย ให้ความรู้เรื่อง แสง UV-C ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิด 2019 พร้อมทั้งมอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ รร.อบต.ทรายขาว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กันยายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 21 กันยายน 2564 งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง แสง UV-C ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)ให้กับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถเกิดประโยชน์กับชุมชนระแวกใกล้เคียง พร้อมทั้งมอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อก่อโรคบางชนิด และเชื้อไวรัสโควิด 2019  ในบริเวณที่มีความเสียงในการติดเชื้อไวรัส 2019 โดยมี อาจารย์พิเชษฐ  กันทะวัง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ บรรยายในความรู้พร้อมทั้งตอบข้อสักถามของคณะครูและนักเรียน และมี อาจารย์ชนนพร  ยะใจมั่น หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยีและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมมอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley  ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา