โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย ให้ความรู้เรื่อง  แสง UV-C ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิด 2019 พร้อมทั้งมอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ รร.อบต.ทรายขาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย ให้ความรู้เรื่อง แสง UV-C ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิด 2019 พร้อมทั้งมอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ รร.อบต.ทรายขาว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย ให้ความรู้เรื่อง แสง UV-C ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิด 2019 พร้อมทั้งมอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ รร.อบต.ทรายขาว
              วันที่ 21 กันยายน 2564 งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง แสง UV-C ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ ไวรัสโค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา