โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่เวทีประชาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่เวทีประชาคม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กันยายน 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 48 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่เวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนรองรับโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม จากการรับฟังปัญหาทราบว่าต้องการอาชีพเสริมเพื่อมีรายได้มาใช้จ่ายในการดำรงชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงจึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้การผลิตนวัตกรรมเตาเผาขยะติดเชื้อ และการใช้เทคโนโลยี Nano Bubble ฟองอากาศขนาดจิ๋วด้วยปั้มน้ำสำหรับเลี้ยงปลา ให้กับผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่และฝ่ายปกครองท้องถิ่น ในวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ลานเอนกประสงค์บ้านเมืองกาญจน์ หมู่ที่ 2 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา