โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมมอบตู้ความดันบวกสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19(swab test), ห้องความดันลบและบวกสำหรับห้องตรวจ ARI clinic และชุดล้อเข็นหลอดฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C ให้กับโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมมอบตู้ความดันบวกสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19(swab test), ห้องความดันลบและบวกสำหรับห้องตรวจ ARI clinic และชุดล้อเข็นหลอดฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C ให้กับโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กรกฎาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1834 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                           วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์พิเชษฐ์  กันทะวัง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมมอบสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการตรวจและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) อาทิ ตู้ความดันบวกสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19(swab test), ห้องความดันลบและบวกสำหรับห้องตรวจ ARI clinic โดยได้พัฒนาระบบภายในห้องจนมีองค์ประกอบครบตามมาตรฐานของคลินิคคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic)  และชุดล้อเข็นหลอดฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C สำหรับทำความสะอาดห้องพักผู้ป่วยโควิด COHORT WARD ให้กับโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในการตรวจผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานของบุคลาากรทางการแพทย์ 
                          โดยการมอบสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่ลาว ได้ดำเนินงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด 2019 เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 2019 ที่โรงพยาบาลแม่ลาว ซึ่งโรงพยาบาลแม่ลาว ถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ทางจังหวัดจัดให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสนามของจังหวัด และเป็นโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยต่างด้าวที่ติดเชื้อโควิด 2019 ด้วย เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของผู้ป่วยทั่วไป ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่ลาว   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่ลาว จึงได้ร่วมมือกันในการสร้างห้องความดันลบและบวกสำหรับห้องตรวจ ARI clinic ที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาช่วยประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้น โดยมีการควบคุมและแนะแนวการทำงานจากคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา