โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 ณ ตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 ณ ตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กรกฎาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสุรเชษฐ์  ชมภูมิ่ง พร้อมด้วย นายภานุพงษ์  ราชคมน์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯเข้าร่วมเปิดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 โดยมีนายประพันธ์  ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ภายในงานเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลห้วยสัก เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทำงานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพการทำงานด้านการดับเพลิง ด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดในอาคาร สร้างบุคลากรให้มีความสามารถในการทำงานภายใต้ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา