โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 83 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                          วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อรับมอบนโยบายการบริหารจากนายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และร่วมหารือข้อราชการกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา