โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมหารือร่วมกับบริษัท Santa Fe Farms เรื่องการปลูกกัญชง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมหารือร่วมกับบริษัท Santa Fe Farms เรื่องการปลูกกัญชง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 434 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 11 มิถุนายน 2564 มทร.ล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์บุคลากร ประชุมหารือร่วมกับ ตัวแทนจากบริษัท Santa Fe Farms เรื่องการปลูกกัญชง เพื่อวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ในบริษัทในเครือ Santa Fe Farms ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา