โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมพิจารณาประมวลผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมพิจารณาประมวลผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ งานวิชาการและงานทะเบียน กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมพิจารณาประมวลผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี นางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ  หัวหน้างานวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะ ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษา ก่อนจะได้ประกาศให้นักศึกษาทราบผลการศึกษา ของตนเอง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓  อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา