โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-06-03

งานวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมพิจารณาประมวลผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
พฤหัสบดี 3 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ งานวิชาการและงานทะเบียน กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมพิจารณาประมวลผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี นางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ  หัวหน้างานวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะ ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษา ก่อนจะได้ประกาศให้นักศึกษาทราบผลการศึกษา ของตนเอง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓  อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา