โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 พฤษภาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ และ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าหารือแนวทาง การจัดเตรียมการโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ณ ห้องประชุม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจเบื้องต้น ในลักษณะของโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยฯและสถาบันการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา