โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๒๐๑๙) ตำบลทรายขาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๒๐๑๙) ตำบลทรายขาว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ พร้อมด้วยนางสาวปิยะดา ครูบา หัวหน้างานกิจการนักศึกษา นายภาณุพงษ์  ราชคมน์ หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๒๐๑๙) ตำบลทรายขาว เพื่อหารือแนวทางการป้องกันเฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งในเขตตำบลทรายขาวได้มีการแพร่ระบาดของโรคระลอกใหม่ มีจำนวนเพิ่มเสูงขึ้นและมีแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางผู้นำตำบลทรายขาว นำโดย นายธานี  นามะณีวรรณ์ กำนันตำบลทรายขาว และนายทรงเพชร ใจทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จึงได้จัดการประชุมหารือแนวทางการป้องกันดังกล่าว ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนในเขตตำบลทรายขาว เพื่อรับทราบถึงปัญหาและหาแนวทางป้องกันร่วมกัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา