โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่สำรวจจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อจัดทำแผนที่ One Map วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่สำรวจจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อจัดทำแผนที่ One Map วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 พฤษภาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย, ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป, ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.เดือนเพ็ญ มะโนเรือง,และอาจารย์เอกวัฒน์  ญาณะวงษา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมลงพื้นที่สำรวจการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อจัดทำแผนที่ One Map บริเวณพื้นที่วัดเทพนิมิตสุดเขตสยามและบริเวณโดยรอบ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ  โครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุขเขตสยาม ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา