โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย สร้างความมั่นใจฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ทั่วมหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย สร้างความมั่นใจฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ทั่วมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              หน่วยอาคารสถานที่ งานบริการ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย  ร่วมกับ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)  โดยได้ทำการฉีดพ่น อาคาร สำนักงานบริหาร อาคารวิทยบริการ โรงอาหาร โรงยิม ห้องฟิตเน็ต ป้อมยาม โรงจอดรถ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ราวบันได ลิฟต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ทำความสะอาดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา