โลโก้เว็บไซต์ 2021-05-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-05-07

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้ง สภาลมหายใจจังหวัดเชียงราย
ศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิอร  สิริมงคลเลิศกุล ผศ.ดร.ศิระพงศ์  ลือชัย และ ผศ.ดร.มงคลกร  ศรีวิชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการจัดตั้งสภาลมหายใจจังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการรวมตัวของสภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย สร้างความมั่นใจฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ทั่วมหาวิทยาลัยฯ
ศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              หน่วยอาคารสถานที่ งานบริการ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย  ร่วมกับ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)  โดยได้ทำการฉีดพ่น อาคาร สำนักงานบริหาร อาคารวิทยบริการ โรงอาหาร โรงยิม ห้องฟิตเน็ต ป้อมยาม โรงจอดรถ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นต้น... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา