โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนที่ One map ของโครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนที่ One map ของโครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 พฤษภาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.เดือนเพ็ญ มะโนเรือง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนที่ One map ของโครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานด้านการศึกษา วิจัย และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา