โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 เมษายน 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 1 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 ได้แล้วเสร็จตามปฏิทินการศึกษา กำหนดวันประกาศผลการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา