โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี จัดโครงการ

สาขาการบัญชี จัดโครงการ "สรรพากรสอนภาษีที่มหา'ลัย" RD go CAMPUS

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 249 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย จัดโครงการ "สรรพากรสอนภาษีที่มหา'ลัย" RD go CAMPUS ซึ่งเป็นโครงการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน" ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย กล่าวต้อนรับ ท่านประสิทธิ์ สุยะนันท์ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่เชียงราย ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 และถือเป็นความร่วมมือระหว่าง มทร.ล้านนา เชียงรายกับกรมสรรพากร เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะทางด้านภาษีอากรแก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา