โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-08-01

อบรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิทูรย์ ส่องแสง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ปลู... >> อ่านต่อสาขาการบัญชี จัดโครงการ "สรรพากรสอนภาษีที่มหา'ลัย" RD go CAMPUS
จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย จัดโครงการ "สรรพากรสอนภาษีที่มหา'ลัย" RD go CAMPUS ซึ่งเป็นโครงการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน" ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา