โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รับสมัครนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มีนาคม 2564 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1984 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ "ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" ประจำปีการศึกษา 2564สำหรับนักเรียน วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ที่กำลังจะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสทุนการศึกษา 5 ปี  (ปวช.ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา)
1. เตรียมวิศวกรรม (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
2. เมคคาทรอนิกส์
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดใบสมัคร  (ส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์ ที่อยู่ งานวิชาการและทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการและทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ 053-723-979 ต่อ 1111-1113 ในวันและเวลาราชการ 
หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ  094-637-1616
อาจารย์ถาวร  อินทโร  085-036-2183
อาจารย์สุบิน ใจถา  086-659-3977 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา