โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมวางพานุ่มน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลวิชาการในงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมวางพานุ่มน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลวิชาการในงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 มีนาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในการนี้ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา