โลโก้เว็บไซต์ อบรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อบรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิทูรย์ ส่องแสง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และได้รู้จักการปรับตัว เรียนรู้ชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมพบปะนักศึกษาใหม่ จากทีมสโมสรนักศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา