โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ(Flagship) ประจำปี 2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ(Flagship) ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 64 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วม"การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ(Flagship) ประจำปี 2564 "การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่" กรอบวิจัย "การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว" ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานครออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา