โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงรายเข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ"  จังหวัดเชียงรายร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดเชียงรายประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงราย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย สมาคมโรงแรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย  และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธาน ณ ลานล้านตอง โรงแรม เดอะริเวอรี บายกะตะธานี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา