โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (อาจารย์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (อาจารย์)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องประกาศรายรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2559
    บัดนี้ได้เสร็จสิ้นการรับสมัคร และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดังบัญชีรายละเอียดแนบนี้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา