โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-07-29

นักประชาสัมพันธ์ราชมงคลล้านนาเสริมอาวุธ ติวเข้มในยุคดิจิตอล ก้าวสู่นักข่าวมืออาชีพ
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา   จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ อบรมเข้มกับนักข่าวมืออาชีพ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการด้านสื่อสารมวลชนหวังพัฒนาก้าวสู่นักข่าวยุคดิจิตอล >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (อาจารย์)
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องประกาศรายรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2559    บัดนี้ได้เสร็จสิ้นการรับสมัคร และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา