โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง 3'59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง 3'59

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 3  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559  โดยผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามเอกสารด้านล่าง
ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อ ต้องอ่านและปฎิบัติตามข้อกำหนดและขั้นตอนการดำเนินการตามที่ปรากฏในเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอย่างถี่ถ้วน

>>>รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ 
>>>ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินและค่าบำรุงการศึกษา
>>>การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน

นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษา ภายในวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559 เท่านั้น


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา