โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-07-28

โครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บ้านท่าดีหมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 28 กรกกฏาคม 2559  รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงคณะกรรมการในการดำเนินโครงการ 4 กิจกรรมย่อย เข้าร่วมโครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง 3'59
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 3  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559  โดยผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามเอกสารด้านล่างทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อ ต้องอ่านและปฎิบัติตามข้อกำหนดและขั้นตอนการดำเนินการตามที่ปรากฏในเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอย่างถี่ถ้วน >> อ่านต่อ


กำหนดการโครงการปรับพื้นฐาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2559
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดการเรียนปรับพื้นฐานให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 - 4 สิ... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีเข้าเยี่ยมชม นศ.ใหม่เข้าค่ายโครงการ STEM Education 2559
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

เช้าวันนี้ (28 กรกฎาคม 2559) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 กับการเข้าค่ายในโครงการ Stem Education ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จักการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จากพี่ส... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องการจำหน่ายสินค้า ดอกไม้อาหารและเครื่องดื่ม งานวันซ้อมรับปริญญา ภายในมหาวิทยาลัยฯ
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ที่จะรับบุคคล เพื่อเข้ามาจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารเครื่องดื่ม ในวันซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 บริเวณลานจอดรถ อาคารอำนวยการ รวมพื้ที่ทั้งหมด จำนวน 560 ตารางเมตร          ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบใบเสนอราคาได้ที่ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ตั้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา