โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการโครงการปรับพื้นฐาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2559  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กำหนดการโครงการปรับพื้นฐาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดการเรียนปรับพื้นฐานให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2559 

 กำหนดลงทะเบียน วันที่ 1 ส.ค.2559 เวลา 07.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ แต่งกายด้วยชุด นักศึกษาถูกระเบียบ

กำหนดการและรายละเอียดโครงการ

>>>กำหนดการ
>>>ชื่อฐาน
สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว  อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723971-76 ต่อ 1301  โทรสาร 053-723971-76 ต่อ 5004
Email  wilaipron.K@hotmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา