โลโก้เว็บไซต์ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 6/63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 6/63

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ธันวาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 248 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันที่ 9 ธันวาคม 2563 คุณจิณณ์ณิชา  อินยะพรม เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 6/63 จัดโดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 ณ สถานพักฝื้นและพักผ่อนกองทัพบก ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา