โลโก้เว็บไซต์ งานกิจการนักศึกษา ประชุมหารือเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพนักศึกษา ผ่านระบบ VDO CONFERENCE | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานกิจการนักศึกษา ประชุมหารือเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพนักศึกษา ผ่านระบบ VDO CONFERENCE

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 ธันวาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 278 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยบุคลากรงานกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (ระบบ VDO CONFERENCE) เพื่อหารืองานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อจัดทำร่างประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุม VDO CONFERENCE ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา