โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีเข้าเยี่ยมชม นศ.ใหม่เข้าค่ายโครงการ STEM Education 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รองอธิการบดีเข้าเยี่ยมชม นศ.ใหม่เข้าค่ายโครงการ STEM Education 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันนี้ (28 กรกฎาคม 2559) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 กับการเข้าค่ายในโครงการ Stem Education ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จักการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จากพี่สู่น้อง ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชาประจำอยู่ด้วยในแต่ละฐาน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา