โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องการจำหน่ายสินค้า ดอกไม้อาหารและเครื่องดื่ม งานวันซ้อมรับปริญญา ภายในมหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่องการจำหน่ายสินค้า ดอกไม้อาหารและเครื่องดื่ม งานวันซ้อมรับปริญญา ภายในมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 172 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ที่จะรับบุคคล เพื่อเข้ามาจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารเครื่องดื่ม ในวันซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 บริเวณลานจอดรถ อาคารอำนวยการ รวมพื้ที่ทั้งหมด จำนวน 560 ตารางเมตร


          ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบใบเสนอราคาได้ที่ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (วันและเวลาราชการ) หรือสอบถามทางหมายเลข 053-723971-6 ต่อ 1232 โดยมีกำหนดการดูสถานที่ และยื่นซองเสนอราคาในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00น. และเปิดซองประกาศผลเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 13.00น. ณ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา