โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร.จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ราชพัสดุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร.จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ราชพัสดุ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ราชพัสดุ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติของพื้นที่ทับซ้อน ตามข้อสรุปจากศูนย์ดำรงธรรม และหาแนวทางในการสำรวจเขตของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายจากธนารักษ์พื้นที่เชียงราย รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ นำโดยอาจารย์วิทูรย์ ส่องแสง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย เป็นประธาน และได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และราษฎรในเขตใกล้เคียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา