โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เลือกสรรพนักงานราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เลือกสรรพนักงานราชการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กรกฎาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องรับสมุครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2559
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตามลำดับดังนี้ 
1.นางสาวกุลพรภัสร์    บุญกำพร้า
2.นางสาวพนิดา         วงค์ชัย
3.นายวัชรพันธ์          ศิริ

    ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและปฏิบัติราชการ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น.
ณ งานทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย 
>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา