โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กรกฎาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนคริน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะทีมงาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา