โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงรายเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชียงรายเพื่อความยั่งยืน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงรายเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชียงรายเพื่อความยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 สิงหาคม 2563 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันนี้ 18 สิงหาคม 2563 มทร.ล้านนา เชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.ดร.อรสา ธรรมสรางกูร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชียงรายเพื่อความยั่งยืน (Chiang Rai Tourism for Sustainable Society Conference 2020) 

       นายปจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลการท่องเที่ยวจาก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย  สำนัักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ กองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภายในงานมีกิจกรรมตลาดนัด เครือข่ายท่องเที่ยวเชียงรายยั่งยืน และการ Live จำหน่ายแพ็คเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา