โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมพัฒนาระบบการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษา (กศส.) ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมพัฒนาระบบการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษา (กศส.) ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 สิงหาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 233 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 12 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมพัฒนาระบบการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษา (กศส.) ประจำปี 2563 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานต้นไม้ชีวิต ฐานใจถึงใจ เลโก้มหาสนุก ฐานรู้จักฉันรู้จักเธอ ฐานเคล็ดไม่ลับกับกรปฏิเสธ และฐานกุ๊กไก่ชิงบ้าน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ภาพ:สีไร กันตุ่น
ข่าว:กิ่งกานต์ สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา