โลโก้เว็บไซต์ แจ้งรายละเอียดผู้เข้าสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองบริหารทรัพยากร เขตพื้นที่เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แจ้งรายละเอียดผู้เข้าสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองบริหารทรัพยากร เขตพื้นที่เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 762 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในประภทสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 49 อัตรา ประเภทสายสนับสนุน จำนวน 32 อัตรา และพนักงานราชการ 9 อัตรา นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีการเปิดสอบจำนวน 1 อัตรา (สายสนับสนุน) ได้กำหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้อง ศษ 1107 อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ฝั่งศึกษา) เพื่อให้ผู้เข้าสอบทราบถึงรายละเอียดต่างๆในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบสามารถศึกษาข้อมูลตามเอกสารแนบด้านล่าง หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ หน่วยทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร(อำนวยการ) หรือที่ 053-723979 ต่อ 1224 ในวันและเวลาราชการ

ข้อควรรู้ก่อนมาสอบ
1. ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือก
2. ประกาศสถานที่สอบและห้องสอบ 
3. หลักฐานต้องนำมาในวันสอบ  
4. ระเบียบและข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้ารับการสอบแข่งขัน

5. แนวทางการเข้าสอบตามมาตรการการเฝ้าระวัง COVID-19


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา