โลโก้เว็บไซต์ 2020-07-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-07-25

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา
เสาร์ 25 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

ตามประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา หน่วยสวัสดิการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2/2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโล... >> อ่านต่อ


แจ้งรายละเอียดผู้เข้าสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองบริหารทรัพยากร เขตพื้นที่เชียงราย
เสาร์ 25 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

           ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในประภทสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 49 อัตรา ประเภทสายสนับสนุน จำนวน 32 อัตรา และพนักงานราชการ 9 อัตรา นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีการเปิดสอบจำนวน 1 อัตรา (สายสนับสนุน) ได้กำหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้อง ศษ 1107 อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ฝั่งศึกษา) เพื่อให้ผู้เข้า... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี
เสาร์ 25 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรจะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เนื่องจาก รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีคนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งมีกำหนด 4 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ผู้สนใจขอรับใบสมัครเข้ารับการสรรหาที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/6 ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ในวัน เวลาราชการ ดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
เสาร์ 25 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา