โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรจะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เนื่องจาก รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีคนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งมีกำหนด 4 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ผู้สนใจขอรับใบสมัครเข้ารับการสรรหาที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/6 ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ในวัน เวลาราชการ ดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.nmu.ac.th สอบถามโทร. 022443931


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา