โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีแต่โบราณให้คงอยู่ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา