โลโก้เว็บไซต์ 2020-07-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-07-15

มทร.ล้านนา เชียงราย ขอขอบคุณศรัณยพงศ์ ไชยมะงั่ว มอบจักรยานให้กับ นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมฯ จำนวน 30 คันพร้อมที่สูบลม
พุธ 15 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วานนี้ (15 กรกฎาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอขอบคุณศรัณยพงศ์ ไชยมะงั่ว มอบจักรยานให้กับ นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 30 คัน และที่สูบลม จำนวน 6 อัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับมอบ และส่งต่อยังนักศึกษาโครงการดังกล่าว สร้างความดีใจให้กับเยาวชน นักศึกษาในโครงการอย่างมาก ที่ผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ส่งมอบ ณ โรงอาหาร(เก่า) มทร.ล้านนา เชียงร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมมาตราการป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายในหอพัก ครั้งที่ 1/2563
พุธ 15 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันนี้ เวลา 10.00 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย จัดประชุมมาตราการป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2563 (COVID 19) ภายในหอพัก ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้ประกอบการหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายเศวต บุญมาเกี๋ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทรายขาว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับผู้ประกอบกิจการหอพัก ณ ห้องประชุม... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
พุธ 15 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีแต่โบราณให้คงอยู่ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
พุธ 15 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

เมื่อวานนี้ (14 ก.ค. 2563) งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จาก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา