โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมมาตราการป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายในหอพัก ครั้งที่ 1/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมมาตราการป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายในหอพัก ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กรกฎาคม 2563 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ เวลา 10.00 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย จัดประชุมมาตราการป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2563 (COVID 19) ภายในหอพัก ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้ประกอบการหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายเศวต บุญมาเกี๋ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทรายขาว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับผู้ประกอบกิจการหอพัก ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา